Esther Slobbe

E. Slobbe

Therapeut zijn betekent voor mij ontmoeten en dienstbaar zijn aan de ander. Ik wil achter de ander gaan staan en deze laten voor gaan.

Toen ik in 1999 afstudeerde aan de Leidse hogeschool ben ik meteen als kunstzinnig therapeut aan het werk gegaan in een instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met ontwikkelingsstoornissen. Daarnaast werkte ik met kinderen in een logeerhuis en kreeg ik de mogelijkheid binnen mijn aanstelling een textielwerkplaats op te richten. Sinds 2012 werk ik vanuit mijn eigen praktijk op de vrije school Mareland in Leiden en sinds 2015 bij therapeuticum ‘Helianth ‘ in Rotterdam. Naast het geven van kunstzinnige therapie (zowel individueel als in kleine groepen) geef ik regelmatig sociale vaardigheidstrainingen met behulp van kunst aan kinderen in de basisschoolleeftijd.

Ik vind het belangrijk mijzelf steeds verder te ontwikkelen om zo de kennis op het gebied van pedagogiek, psychologie, geneeskunde en onderwijs in relatie tot de kunstzinnige therapie te volgen. Tijdens een aantal nascholingen was ik in de gelegenheid het werken met wol en vervilting in de therapie te onderzoeken. Het werd een mooie aanvulling op de gebruikte teken-, schilder- en boetseertechnieken binnen de kunstzinnige therapie. Naast het feit dat de therapie een serieuze aangelegenheid is, heeft humor een belangrijke plek in mijn werkwijze.

06 20 24 17 53

esther@dekunstzinnigtherapeut.nl

 www.dekunstzinnigtherapeut.nl