Euritmie therapie

Euritmietherapie is een bewegingstherapie gebaseerd op de antroposofische geneeskunde, waarbij eenvoudige euritmie-bewegingen worden ingezet om zowel lichamelijke als ook psychische klachten te behandelen. Op deze manier wordt het zelfhelende vermogen van de mens gebruikt om processen positief te beïnvloeden en het organisme te harmoniseren. De therapie richt zich op de totale persoonlijkheid van de mens.
Er worden bewegingen geleerd die thuis geoefend kunnen worden, zodat de eigen inzet mede bepalend voor het genezingsproces kan zijn.

In de euritmietherapie gaat het niet om uiterlijke, mechanische bewegingen, maar om het oefenen van een innerlijke kwalitatieve beweging,  ook minder valide of zelfs bedlegerige patiënten kunnen deze therapie doen. Motorische beperkingen zijn dus geen probleem.

Veel voorkomende verwijzingen voor de euritmietherapie:
Bij volwassenen:
slaapproblemen, hoge/ lage bloeddruk, rugklachten, overgangsklachten, moeheid, onrust, overspannenheid, hartklachten, allergie/hooikoorts, reuma.

Bij kinderen:
concentratieproblemen, zwakke motoriek, angstige onzekere kinderen, bedplassen, ADHD, ter ondersteuning van de spraakontwikkeling.

lavendel

De therapiesessies vinden wekelijks plaats. Bij ± 7 a 10 sessies zijn merkbare resultaten haalbaar.  De behandelingen worden bij een groot aantal zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed via een aanvullend pakket.  Kosten € 45,- per sessie van een half uur. Kijk voor meer informatie over vergoedingen onder zorgwijzer.nl.

Verwijzing
In principe wordt de euritmie door onze beide huisartsen voorgeschreven, maar ook wel wordt het advies door collega therapeuten aangeraden.
Verder kunt u een verwijzing voor euritmietherapie aanvragen bij een reguliere of een (andere) antroposofische arts.

Werkwijze
Naast ritmische en muzikale elementen wordt gewerkt met klankkwaliteiten die bestaan uit letters van het alfabet. Iedere letterklank heeft een eigen beweging en een eigen kwaliteit waar een speciale werking van uit gaat. Door bepaalde klanken op een euritmische manier met het lichaam uit te beelden komen bijv. verkrampingen los.
De oefeningen worden toegesneden op alle leeftijdscategorieën. Er is geen talent voor beweging nodig.

Erkenning van het beroep voor verzekeringen:
Als euritmie-therapeute ben ik aangesloten en geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging voor Euritmietherapie (NVET) en tevens lid van de NVAZ.

De AGB – Algemeen Gegevens Beheer-Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een database waarin gegevens van artsen en andere zorgverleners in Nederland staan geregistreerd. Deze registratie omvat, naast de algemene persoons- en praktijkinformatie, ook gegevens die van belang zijn voor het communicatie- en declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar.

Euritmietherapie voor kinderen
Als je naar het opgroeiende kind kijkt zie je dat ieder kind zich op zijn manier ontwikkelt. Het ene kind ontwikkelt zich soepel en zonder al te veel strubbelingen. Het andere kind heeft soms grote moeite met de aangeboden stof of worstelt op sociaal-emotioneel vlak of op fysiek gebied met zichzelf.

Voor kinderen specifiek kan de euritmietherapie ondersteuning bieden op het gebied van :

 • concentratie problemen, onrust, overbewegelijkheid, kinderen die te wakker zijn;
 • te trage kinderen, kinderen die moeilijk in beweging komen, te dromerig zijn;
 • motorische problemen, onhandigheid, stijfheid, scheefstaande voeten, houdingsproblematiek;
 • sociaal-emotionele problemen, angst, onzekerheid;
 • bedplassen;
 • dyslexie;
 • allergieën.

Euritmietherapie in de gehandicaptenzorg
Ook hier kan de therapie veel betekenen. Verstandelijk en lichamelijk gehandicapte mensen zitten beperkt in hun bewegingsmogelijkheden, zowel lichamelijk als zielsmatig.
De euritmietherapie richt zich niet alleen op de ziekte of het gemis maar op de totale persoonlijkheid van de cliënt.

Bij de euritmietherapie kunnen lichaamsbesef, ruimtelijk besef, eenzijdigheden of soorten van dwang op een harmonische weg benaderd worden.
Euritmietherapie is van betekenis bij het versterken van de weerstand, het aanzetten en begeleiden van een ontwikkelingsproces of het ondersteunen van een genezingsproces.

Euritmietherapie wordt toegepast bij o.a.

 • open constitutie;
 • ADHD, onrust;
 • rondom het autistische spectrum;
 • concentratieproblemen;
 • coördinatieproblemen;
 • moeite met grens aangeven;
 • ruimtelijke disoriëntatie.

Zie ook www.euritmierotterdam.nl

Kort informatief filmpje over euritmietherapie, te bekijken via Youtube:
video over euritmietherapie