meer info

Verwijzing

In principe wordt de euritmie door onze huisartsen voorgeschreven, maar ook wel wordt het advies door collega therapeuten aangeraden.
Verder kunt u een verwijzing voor euritmietherapie aanvragen bij een reguliere of een (andere) antroposofische arts.

 

Werkwijze

Naast ritmische en muzikale elementen wordt gewerkt met klankkwaliteiten die bestaan uit letters van het alfabet. Iedere letterklank heeft een eigen beweging en een eigen kwaliteit waar een speciale werking van uit gaat. Door bepaalde klanken op een euritmische manier met het lichaam uit te beelden komen bijv. verkrampingen los.
De oefeningen worden toegesneden op alle leeftijdscategorieën. Er is geen talent voor beweging nodig.

 

Erkenning van het beroep voor verzekeringen:

Als euritmie-therapeuten zijn wij aangesloten en geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging voor Euritmietherapie (NVET) en tevens lid van de NVAZ.

De AGB - Algemeen Gegevens Beheer-Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een database waarin gegevens van artsen en andere zorgverleners in Nederland staan geregistreerd. Deze registratie omvat, naast de algemene persoons- en praktijkinformatie, ook gegevens die van belang zijn voor het communicatie- en declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar.

 

 

Euritmietherapie voor kinderen

Als je naar het opgroeiende kind kijkt zie je dat ieder kind zich op zijn manier ontwikkelt. Het ene kind ontwikkelt zich soepel en zonder al te veel strubbelingen. Het andere kind heeft soms grote moeite met de aangeboden stof of worstelt op sociaal-emotioneel vlak of op fysiek gebied met zichzelf. Binnen de school krijgen sommige kinderen hierin ondersteuning van bijvoorbeeld een remedial teacher.


Voor kinderen specifiek kan dit ondersteuning bieden op het gebied van :

• Concentratie problemen, onrust, overbewegelijkheid, kinderen die te wakker zijn
• Te trage kinderen, kinderen die moeilijk in beweging komen, te dromerig zijn
• Motorische problemen, onhandigheid, stijfheid, scheefstaande voeten,
houdingsproblematiek
• Sociaal-emotionele problemen, angst, onzekerheid
• Bedplassen
• Dyslexie
• Allergieën

 

 Euritmietherapie in de gehandicaptenzorg

Ook hier kan de therapie veel betekenen.
Verstandelijk en lichamelijk gehandicapte mensen zitten beperkt in hun bewegingsmogelijkheden, zowel lichamelijk als zielsmatig.
De euritmietherapie richt zich niet alleen op de ziekte of het gemis maar op de totale persoonlijkheid van de cliënt.

Bij de euritmietherapie kunnen lichaamsbesef, ruimtelijk besef, eenzijdigheden of soorten van dwang op een harmonische weg benaderd worden.
Euritmietherapie is van betekenis bij het versterken van de weerstand, het aanzetten en begeleiden van een ontwikkelingsproces of het ondersteunen van een genezingsproces.

Euritmietherapie wordt toegepast bij o.a.

- open constitutie
- ADHD, onrust
- rondom het autistische spectrum
- concentratieproblemen
- coördinatieproblemen
- moeite met grens aangeven
- ruimtelijke disoriëntatie

Therapeuticum Helianth
Blondeelstraat 15
3067 VA Rotterdam
Alexanderpolder