Antroposofisch

Antroposofische fysiotherapie is geen alternatieve therapie, maar een uitbreiding van de reguliere fysiotherapie en is gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld, zoals dat door Rudolf Steiner rond de eeuwwisseling is ontwikkeld.

Antroposofische fysiotherapie wordt gegeven door fysiotherapeuten, die na hun reguliere opleiding een aanvullende opleiding antroposofische fysiotherapie hebben gedaan. Ze zijn werkzaam in een eigen praktijk of een antroposofisch gezondheidscentrum (therapeuticum), maar ook bijvoorbeeld in ziekenhuizen, verpleeghuizen in de pyschiatrie en de zwakzinnigenzorg.

In deze visie wordt de mens beschouwd als een eenheid van lichaam, ziel en geest. In het menselijk organisme is o.a. een functionele driegeleding herkenbaar, die op vele manieren tot uiting komt in het zenuw- / zintuigstelsel, ritmisch systeem en stofwisselingsstelsel. De mens wordt daarbij beschouwd als een zich ontwikkend wezen, waarbij verstoringen van evenwicht zich uitend als ziekte of zich niet goed voelen onvermijdelijk zijn. Gezondheid is geen statisch verschijnsel, maar een toestand van evenwicht die steeds opnieuw veroverd moet worden.

De therapeutische vormen die de antroposofische fysiotherapeut gebruikt, sluiten aan bij deze visie op gezondheid en ziekte. Processen die zich op een bepaald moment als ziekte uiten, kunnen omgevormd worden zodat er een nieuw (gezond) evenwicht kan ontstaan. Hierbij wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en aktiviteit van de betrokkene.

Bij de massage wordt gebruik gemaakt van de ritmische massge zoals die door de artsen Ita Wegman en Margarethe Hauschka is ontwikkeld. Door middel van speciaal ontwikkelde handgrepen wordt getracht bepaalde in hun werking doorgeschoten processen weer in hun goede banen te leiden en andere processen die juist niet goed tot hun recht komen te stimuleren. Zo wordt getracht een nieuw evenwicht te bewerkstelligen, zoals bijvoorbeeld in de spanning- /ontspanningstoestand van spieren, of de warmtehuishouding van het organisme. Via de massage wordt op deze ritmes ingespeeld enzo het zelfherstellend vermogen van iemand aangesproken.

Deze benadering brengt met zich mee dat vaak meer of andere lichaamsdelen gemasseerd worden dan waar de pijn zich bevindt. Zo kan bijvoorbeeld bij iemand met hevige pijn in de nek en het hoofd onder andere een massage van de kuiten worden gedaan om de pijn af te leiden.

Na iedere massagebehandeling wordt nagerust. Warmte speelt een belangrijke rol bij het op gang brengen van processen; daarom kan ter ondersteuning een pakking met warme bijenwas gegeven worden.

Bij de bewegingstherapie wordt geprobeerd, uitgaande van de verschillende bewegingskarakteristieken van hoofd, romp en ledematen, de gezonde beweging weer te herstellen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de verschillende bewegingskwaliteiten. Ook is de rol van de zintuigen (zoals de tastzin, de bewegingszin en de evenwichtszin) hierin van groot belang. Veel aandacht wordt ook besteed aan hoe de mens zich in de ruimte beweegt.

Bij de hydrotherapie (badtherapie) kan onderscheiden worden de balneotherapie,waarbij plantaardige of minerale stoffen aan het badwater zijn toegevoegd, de hyperthermiebaden (verwarmingsbaden) en de bewegingsbaden, waarbij de therapeut bepaalde bewegingen in het water of op de huid van de patiënt uitvoert.

Vergoedingen:

Voor de ziektekostenverzekerden gelden de zelfde vergoedingsmogelijkheden als voor de reguliere fysiotherapie. Ook worden dezelfde tarieven gehanteerd. Actuele informatie hierover kunt u krijgen bij uw ziektekostenverzekeraar.

Dhr. Henk Cramer
Mevr. Henny Kerkhof

Therapeuticum Helianth
Blondeelstraat 15
3067 VA Rotterdam
Alexanderpolder