Antroposofisch

Antroposofische fysiotherapie wordt gegeven door fysiotherapeuten, die na hun reguliere opleiding een aanvullende opleiding antroposofische fysiotherapie hebben gedaan. Ze zijn werkzaam in een eigen praktijk of een antroposofisch gezondheidscentrum (therapeuticum), maar ook bijvoorbeeld in ziekenhuizen, verpleeghuizen in de pyschiatrie en de zwakzinnigenzorg.

In deze visie wordt de mens beschouwd als een eenheid van lichaam, ziel en geest. In het menselijk organisme is o.a. een functionele driegeleding herkenbaar, die op vele manieren tot uiting komt in het zenuw- / zintuigstelsel, ritmisch systeem en stofwisselingsstelsel. De mens wordt daarbij beschouwd als een zich ontwikkend wezen, waarbij verstoringen van evenwicht zich uitend als ziekte of zich niet goed voelen onvermijdelijk zijn. Gezondheid is geen statisch verschijnsel, maar een toestand van evenwicht die steeds opnieuw veroverd moet worden. De therapeutische vormen, zoals bijvoorbeeld massage, die de antroposofische fysiotherapeut gebruikt, sluiten aan bij deze visie op gezondheid en ziekte. Processen die zich op een bepaald moment als ziekte uiten, kunnen omgevormd worden zodat er een nieuw (gezond) evenwicht kan ontstaan. Hierbij wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en activiteit van de betrokkene.

Bij de massage wordt gebruik gemaakt van de ritmische massage zoals die door de artsen Ita Wegman en Margarethe Hauschka is ontwikkeld. Door middel van speciaal ontwikkelde handgrepen wordt getracht bepaalde in hun werking doorgeschoten processen weer in hun goede banen te leiden en andere processen die juist niet goed tot hun recht komen te stimuleren. Zo wordt getracht een nieuw evenwicht te bewerkstelligen, zoals bijvoorbeeld in de spanning- /ontspanningstoestand van spieren, of de warmtehuishouding van het organisme. Via de massage wordt op deze ritmes ingespeeld en zo het zelfherstellend vermogen van iemand aangesproken.

Bij de bewegingstherapie wordt geprobeerd gezonde beweging weer te herstellen. . Ook de rol van de zintuigen (zoals de tastzin, de bewegingszin en de evenwichtszin) is hierin van groot belang. Veel aandacht wordt ook besteed aan hoe de mens zich in de ruimte beweegt.

Multi -disciplinaire behandelingen zijn ook mogelijk bij Helianth vanwege de verschillende disciplines onder één dak. Er kan mogelijk doorverwezen worden naar psycholoog, huisarts, diëtist etc. 

Vergoedingen:

Voor de ziektekostenverzekerden gelden de zelfde vergoedingsmogelijkheden als voor de reguliere fysiotherapie. Ook worden dezelfde tarieven gehanteerd.

Actuele informatie hierover kunt u krijgen bij uw ziektekostenverzekeraar.

 

 

Therapeuticum Helianth
Blondeelstraat 15
3067 VA Rotterdam
Alexanderpolder