Henk Cramer

“Antroposofische zorg wordt steeds belangrijker en meer en meer erkend als zorg die wel degelijk bijdraagt. Er is een verandering gaande van het geprotocolleerde behandelen naar het meer holistische. Mensen willen hun eigen ontwikkeling daarin terugzien en niet behandeld worden als een massaproduct.” –Henk Cramer

Henk is al bijna 30 jaar verbonden aan Helianth. Hij heeft ervaring in de algemene psychiatrie, de meervoudige gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Henk heeft altijd feeling gehad met de antroposofie.

De antroposofische visie op fysiotherapie helpt Henk om verder te kijken dan de vaak volgens hem geprotocolleerde realiteit, zoals een behandeling met een vooraf gesteld begin en een eind. De antroposofische visie geeft de gelegenheid om klachten in een breder perspectief te plaatsen.  De klacht staat niet centraal, maar de biografie. Niet de directe vraag, maar de achterliggende vraag. Een biografie is levensloop en de dingen die je in de loop der jaren geleerd hebt. Het behelst in deze context ook je overtuigingen en de dingen je ‘gewoon’ bent geworden. De antroposofische visie draagt bij aan een diepere bewustwording op dat vlak.

Fysiotherapie is volgens Henk: het lijf (weer) bruikbaar maken op alle mogelijke manieren, zowel fysiek als mentaal. Niet alleen de overkant van de straat weer kunnen halen, maar ook wat het emotionele leven betreft. Dat laatste vind hij erg belangrijk.

Hij kijkt naar de anatomie en belangrijke life events of parallel lopende gevoelens van stress. 

Voor Henk is het belangrijk dat de zogenaamde ‘ik-kracht’  van mensen met (chronische) pijn wordt versterkt. De ik-kracht is volgens de antroposofie de kracht die zorgt voor doorzettingsvermogen, moed en vertrouwen in het leven.

Henk is ook verbonden aan de Optimal Care Clinic in Rotterdam, waar hij wekelijks mensen met chronische pijn behandeld.

Therapeuticum Helianth
Blondeelstraat 15
3067 VA Rotterdam
Alexanderpolder