Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Therapeuticum Helianth (www.helianth.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Therapeuticum Helianth betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Therapeuticum Helianth.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Therapeuticum Helianth berusten bij Therapeuticum Helianth. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Therapeuticum Helianth is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Therapeuticum Helianth, info@helianth.nl.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Therapeuticum Helianth geeft Therapeuticum Helianth geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Therapeuticum Helianth.
Therapeuticum Helianth kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Therapeuticum Helianth, de onmogelijkheid de website van Therapeuticum Helianth te gebruiken, uit de levering van diensten door Therapeuticum Helianth of het gebrek aan levering van diensten door Therapeuticum Helianth.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Therapeuticum Helianth wordt regelmatig bijgewerkt. Therapeuticum Helianth behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Therapeuticum Helianth te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 28 oktober 2019.