Johanna Priester

 

Tijdens mijn studie in Rotterdam leerde ik niet alleen de geneeskunde, maar ook de antroposofie kennen.
De boeiende mens en de wondere wereld werden daardoor voor mij veel meer begrijpelijk.
Na mijn afstuderen als huisarts (1983) werkte ik ruim zes jaar in een klein, nieuw therapeuticum in Almelo. Vervolgens enige jaren als vervanger in verschillende praktijken, terwijl ik daarnaast euritmie studeerde. In 1997 nam ik in Den Haag de solopraktijk over van een overleden antroposofische huisarts: een heerlijke plek, waar ik met veel plezier heb gewerkt. Vanuit het verlangen naar intensievere samenwerking met collega's en therapeuten, heb ik in 2008 de overstap naar de Helianth gemaakt.

In de antroposofische visie op gezondheid en ziekte staat centraal dat ziekte en lijden onlosmakelijk tot het leven behoren, als weerstand waaraan een mens zinvolle ervaringen kan opdoen. Deze ervaringen kunnen de mens als geestelijk wezen verrijken, en ze blijven bestaan nadat het aardse lichaam is afgelegd.

Om de patiënt op zijn weg te ondersteunen en begeleiden maak ik, naast de reguliere mogelijkheden (waaronder 'gewone' allopathische geneesmiddelen of verwijzing naar een specialist), graag gebruik van antroposofische geneesmiddelen of verwijzing naar een specifieke antroposofische therapie. Dat gaat altijd in overleg met de patiënt. Eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke inzet van de patiënt worden daarbij - indien mogelijk -gestimuleerd. Kijk maar eens op de bladzijden over zelfzorg en tips voor jonge ouders.
Door de korte overleglijnen en het kennen van elkaars kwaliteiten binnen de Helianth lukt het vaak goed om de patient 'in beweging' te krijgen naar een gezonder evenwicht toe. Behalve naar deze therapieën (zie elders op deze site) komt het voor dat ik verwijs naar bijvoorbeeld muziektherapie, uitwendige therapie door een antroposofisch verpleegkundige, lichaamsgerichte therapie, of integratieve psychotherapie.

Inspiratie put ik uit ervaringen met onder andere transformatiewerk (opgedaan bij Pulsar), imaginatie, familieopstellingen en geweldloze communicatie. Aan het schrijven van Puntjes, waarin ik mijn ervaringen probeer over te dragen, heb ik veel plezier beleefd. In andere periodes komen niet zozeer woorden, maar eerder kleuren of vormen uit mijn handen.


Mijn speciale belangstelling gaat uit naar vragen rond het levenseinde. In mijn artikel noem ik onder andere de Zorgverklaring, hospice De Vier Vogels, Vrijwilligers Terminale Thuiszorg, de Vruchtenburg (begeleiding van mensen met kanker) en Weerschijn (praktijk voor afscheidsbegeleiding en rouwverwerking).

Ik ben lid van de Landelijke Huisartsen Vereniging en (gecertificeerd) lid van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen.

 

 

Therapeuticum Helianth
Blondeelstraat 15
3067 VA Rotterdam
Alexanderpolder