Johanna Priester

J. Priester

Tijdens mijn studie in Rotterdam leerde ik niet alleen de geneeskunde, maar ook de antroposofie kennen. De boeiende mens en de wondere wereld werden daardoor voor mij veel meer begrijpelijk.

Na mijn afstuderen als huisarts (1983) werkte ik ruim zes jaar in een klein, nieuw therapeuticum in Almelo. Vervolgens enige jaren als vervanger in verschillende praktijken, terwijl ik daarnaast euritmie studeerde. In 1997 nam ik in Den Haag de solopraktijk over van een overleden antroposofische huisarts: een heerlijke plek, waar ik met veel plezier heb gewerkt. Vanuit het verlangen naar intensievere samenwerking met collega’s en therapeuten, heb ik in 2008 de overstap naar de Helianth gemaakt.

In 2019 werd de management-kant van het werk mij te zwaar, en heb ik ervoor gekozen te stoppen als praktijkhouder. Sindsdien staan alle patiënten formeel bij dokter Garbe ingeschreven. Ik werk nu als vaste waarnemer twee dagen per week in de Helianth, en doe daarnaast nog diensten op de huisartsenpost.

In de antroposofische visie op gezondheid en ziekte staat centraal dat ziekte en lijden onlosmakelijk tot het leven behoren, als weerstand waaraan een mens zinvolle ervaringen kan opdoen. Deze ervaringen kunnen de mens als geestelijk wezen verrijken, en ze blijven bestaan nadat het aardse lichaam is afgelegd.

Om de patiënt op zijn weg te ondersteunen en begeleiden maak ik, naast de reguliere mogelijkheden (waaronder ‘gewone’ allopathische geneesmiddelen of verwijzing naar een specialist), graag gebruik van antroposofische geneesmiddelen of verwijzing naar een specifieke antroposofische therapie. Dat gaat altijd in overleg met de patiënt. Eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke inzet van de patiënt worden daarbij – indien mogelijk -gestimuleerd. Door de korte overleglijnen en het kennen van elkaars kwaliteiten binnen de Helianth lukt het vaak goed om de patient ‘in beweging’ te krijgen naar een gezonder evenwicht toe.

Naast de antroposofie, put ik inspiratie uit ervaringen met onder andere transformatiewerk, imaginatie, familieopstellingen en geweldloze communicatie. Aan het schrijven van korte, positieve teksten (zie www.puntjes.nu) heb ik veel plezier beleefd. In andere periodes komen niet zozeer woorden, maar eerder kleuren of vormen uit mijn handen.

Mijn speciale belangstelling gaat uit naar de samenhang tussen biografie en lichamelijke klachten, en naar vragen rond het levenseinde. Groot respect heb ik voor de wijsheid van de natuur en de veerkracht van de mens. Ik leef met de wetenschap dat we heel veel van de dynamiek en werkelijke betekenis van ervaringen nog niet kunnen doorzien. Mede om die reden voel ik mij niet in staat tot het toepassen van euthanasie.

Ik ben lid van de Landelijke Huisartsen Vereniging en (gecertificeerd) lid van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen.

Ik werk op maandag en vrijdag.