Maria Bom

 

 

Ik ben geboren en getogen, als middelste van negen kinderen, op de gereformeerde poldergrond van de Alblasserwaard. Al jong stond ik op eigen benen, leefde een onderzoekend bestaan en volgde al werkend een sociale opleiding. Vervolgens werkte ik jaren in Griekenland als lerares Engels en reisde diverse malen naar Afrika. Weer terug in Nederland pakte ik de lerarenopleiding Engels op, aansluitend op wat ik al wist vanaf de kleuterklas; ik zou juf worden. Het pakte anders uit. Ik huwde en kreeg 4 kinderen. Drie zijn nu groot, de vierde was maar vier maandjes bij ons.

Als managementassistente werkte ik jaren in het volwassenenonderwijs totdat ik mij met hart en ziel aan de opvoeding ging wijden. Als alleenstaande moeder van halfafrikaanse kinderen in een multiculturele hectische stad; een hele klus! Op de vrije school kwam ik in contact met de antroposofie welke in toenemende mate een plek in mijn leven zou gekregen.

Toen mijn jongste 10 werd heb ik me omgeschoold tot kraamverzorgster en ging werken bij een regulier kraambureau. Kraamvrouwen gaven aan blij verrast te zijn met mijn zorg omdat zij behalve vakkundige begeleiding ook een grondhouding ontmoetten waarin zij vertrouwen en warmte vonden. Hierdoor herstelden zij niet alleen lichamelijk en groeide hun zelfvertrouwen maar was er ook de juiste sfeer om borstvoeding en hechting goed op gang te brengen. Deze kraamvrouwen spoorden mij aan een eigen aanbod te ontwikkelen. En zo is Kraamzorg Geborgen Verzorgen ontstaan.

Relevante opleidingen:
Cursus borstvoeding code WHO?Unicef 2005
Training fysieke belasting 2005
Orientatiecursus verpleegkunde en antroposofie 2004
Verzorgen van barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen 2003
Orientatiecursus heilpedagogiek 2002
MBO Sociale Dienstverlening 1987
Voortgezette opleiding antroposofische verpleegkunde Heden
Mysterie van de geboorte 2007
Ik maak momenteel deel uit van:
Werkplaats Rondom het Rotterdamse kleine kind 2005 – heden
Bestuur patientenkring Helianth 2004 – heden
Kamerkoor Prinsenland 1995 – heden
Diverse wandelgroepen 1999 – heden
Ronde tafel studiegroep antroposofie
www.geborgenverzorgen.nl

Therapeuticum Helianth
Blondeelstraat 15
3067 VA Rotterdam
Alexanderpolder