Kunstzinnige therapie

Voor volwassenen

Ineens kun je te maken krijgen met een verstoring van je lichamelijke of psychische evenwicht. Je raakt uit balans door bijvoorbeeld een gebeurtenis in de persoonlijke sfeer, een  klacht die langer aanhoudt dan verwacht of een ziekte die onomkeerbaar lijkt.
Er wordt een innerlijke beweging van je gevraagd die je weer in contact met je eigen kracht kan brengen. Het actief leren inzetten van die kracht is een essentiële stap op weg naar het gezonde evenwicht.

Het kan zijn dat je niet weet waar te beginnen of hoe het nu verder moet….

Kunstzinnige therapie kan je hierin actief ondersteunen en begeleidt je stap voor stap in het proces om jouw levensstroom te hervinden.
Tekenen, schilderen en boetseren zijn, naast het gesprek, de middelen waar ik mee werk.

kunst

Voor kinderen

Via mooie teken-, schilder- en boetseeroefeningen wordt het kind in het ervaringsgebied aangesproken. Problemen worden daardoor zichtbaar en mogelijke weerstanden of blokkades overwonnen.
De therapie helpt het kind in beweging te laten komen, zijn of haar innerlijke kracht te (her)ontdekken en om te gaan met het probleem of met bijvoorbeeld gevoelens van angst, verdriet, woede en boosheid. Door het kunstzinnige proces wordt gewerkt aan het vinden van een nieuwe balans.

kunstzinnige-therapie

Intensief bezig zijn met kleur en vorm staat in de therapie centraal. Het gaat daarbij vooral om het aanspreken en stimuleren van de creativiteit die het kind van nature al in zich heeft. Met de ouder(s) bespreek ik vooraf de gewenste resultaten van de therapie.

Het kind kan rekenen op aandacht, structuur en geborgenheid en het werken in vertrouwen: voor mij belangrijke uitgangspunten voor het bereiken van de therapeutische doelstellingen.

Tijdens de bijeenkomsten sluit ik zo veel mogelijk aan bij de wensen van het kind en bied een rustige plek om in te werken, met de nodige inspiratiebronnen.

Meer informatie over mijn achtergrond leest u op deze pagina.


Tarieven

Intake                                                € 69 /uur

Individuele sessie KT                       € 69 /uur of € 89 /1,5 uur

Oudergesprek                                  € 35 /0,5 uur


Vergoedingen

Bent u aanvullend verzekerd? Dan is het in veel gevallen mogelijk uw kosten voor kunstzinnige therapie geheel of deels door uw zorgverzekeraar vergoed te krijgen.


Kwaliteitswaarborg

Kwaliteit van de therapie wordt gewaarborgd door het lidmaatschap van de beroepsverenigingen FVB, NVBT en NVAZ (Nederlandse Vereniging van Antroposofische zorgaanbieders). Dit lidmaatschap vereist deelname aan een intervisiegroep met vakgenoten en verplichte bij- en nascholing.