Kunstzinnige therapie

Kunstzinnige therapie is een beeldende, voornamelijk non-verbale therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van teken-, schilder- en boetseertechnieken.

De eigen (vaak onbewuste) creativiteit wordt aangesproken en kan worden gebruikt als ontwikkeling. Het gaat in de beeldende therapie niet om presteren, het doel op zich is niet een mooi kunstwerk maken. Het gaat in de therapie om het proces dat je doormaakt; het doen en ervaren. Er worden eenvoudige oefeningen ingezet om bv meer beweging, rust of juist concentratie te bevorderen.

Mijn praktijk is zowel gericht op het werken met volwassenen als met kinderen en jongeren. Ik word elke keer weer geraakt door de kracht van de kunstzinnige therapie bij hen die in hun ontwikkeling ondersteund mogen worden.

kunst

Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren kunnen zich niet altijd verbaal uiten, of kiezen er duidelijk voor dit niet te doen. Kunstzinnige therapie geeft ze een vorm in handen waarbij ze zich wel kunnen laten zien en kan op deze manier helpen om te gaan met gevoelens als angst, verdriet en woede. In het beeldende werk wordt vaak duidelijk wat er (on)bewust speelt bij het kind. De eigen creativiteit van het kind wordt aangesproken en ingezet tijdens de behandeling. Vanuit deze basis werkt een kind spelenderwijs aan zijn of haar hulpvraag.

Er kunnen verschillende redenen zijn om bij kinderen kunstzinnige therapie in te zetten zoals:

 • onzekerheid;
 • pesten en gepest worden;
 • faalangst;
 • kwetsbaarheid in de emotionele ontwikkeling;
 • verminderde concentratie/ snel afgeleid zijn;
 • dominant/ opvallend gedrag;
 • onrust;
 • slaapproblemen;
 • verwerken van trauma, verlies en/of scheiding;
 • ADD en ADHD;
 • grensoverschrijdend gedrag;
 • ziektebeelden als astma en epilepsie.


Ook bij volwassenen kan kunstzinnige therapie genezend werken.

Kunstzinnige therapie verdiept ons gevoelsleven en bevordert het evenwicht tussen denken, voelen en handelen.
De hulpvragen waarmee volwassenen een beroep doen op kunstzinnig therapeuten zijn heel divers.


Kunstzinnige therapie kan gericht zijn op:

 • lichamelijke of psychische klachten/problemen;
 • ondersteuning bij ontwikkelingsvragen en verwerkingsprocessen;
 • pedagogische begeleiding;
 • coaching/(loopbaan-)begeleiding;
 • een combinatie van bovengenoemde punten;
 • of ‘gewoon’ niet lekker in je vel zitten.

Welke hulpvraag er ook aan de basis ligt, kunstzinnige therapie helpt u op zoek te gaan naar een nieuwe balans tussen denken, voelen en handelen. Mijn specialisatie is gericht op hooggevoeligheid.


Het therapietraject

De duur van de therapie hangt af van de hulpvraag en de omvang van het probleem waarmee u uzelf of uw kind aanmeldt. Gemiddeld heeft kunstzinnige therapie een duur van 12 weken. Elke sessie wordt individueel afgestemd. Ter ondersteuning van het beeldend werken wordt gewerkt met natuurbeelden, verhalen, gedichten of wat verder aansluit. De technieken en verhalen welke worden gebruikt zijn verschillend.

Zie ook dekunstzinnigtherapeut.nl.


Tarieven 2019

Kennismakingsgesprek (20 min)              gratis

Individuele sessie (incl materiaal)            65,00 €/ uur

Individuele sessie kind (tot 12 jaar)         60,00 €/ 45 min

Oudergesprek                                             60,00 €/ 45 min

Groepssessie (min 3 deelnemers)           40,00 €


Vergoedingen

Indien u aanvullend verzekerd bent is het in veel gevallen mogelijk de kosten voor kunstzinnige therapie, geheel of gedeeltelijk, bij uw ziektekostenverzekering te declareren. Het is raadzaam vooraf te informeren of uw verzekering de kunstzinnige therapie vergoedt en wat de evt. voorwaarden zijn.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën (NVKT) en de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ).


Kwaliteitswaarborg

Kwaliteit van de therapie wordt gewaarborgd door het lidmaatschap van de beroepsvereniging NVKToag (Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige therapie op antroposofische grondslag) en NVAZ (Nederlandse Vereniging van Antroposofische zorgaanbieders). Dit lidmaatschap vereist deelname aan een intervisiegroep met vakgenoten en verplichte bij- en nascholing.