Lees- en studiegroepen

Het raadsel van de mensenziel

wordt aan het geestesoog onthuld

door de blik in het heelal;

De geheimen van het heelal

worden ontraadseld door de zieleblik

in het binnenste van de mens.


Binnen het Therapeuticum Helianth is reeds jaren een enthousiaste leesgroep actief, met als doel zich te verdiepen in de antroposofie. Wij kiezen daartoe gezamenlijk een van de vele werken van Rudolf Steiner of van andere auteurs op antroposofisch gebied.

Hoe verdiep je je het beste in de te lezen stof en op welke wijze geef je daar vorm aan. Wij proberen allereerst uit het gekozen boek een hoofdstuk of gedeelte daarvan thuis voor ons zelf te lezen.

Meestal rijzen er dan al vragen over wat Steiner bedoeld heeft. Op de studieochtend wordt het betreffende deel door meerdere van de deelnemers voorgelezen, waarbij steeds de gelegenheid bestaat om de vragen die leven te stellen en met elkaar daarover te spreken. Vaak ontstaat dan vanzelf de vraag wat je daar in het huidige tijdperk van terugvindt en of het besprokene mogelijk in te passen is in het dagelijks bestaan.

Diverse gezichtspunten komen daarbij naar voren en niet zelden ontstaat een levendige discussie met soms verrassende uitkomsten.

Dien je nu al enigszins wegwijs te zijn op het antroposofisch terrein om aan de leesgroep deel te nemen?
Nee, wij gaan ervan uit dat ieder die belangstelling heeft en zich wil verdiepen in de antroposofie welkom is. Het gaat niet om de al aanwezige kennis op dit gebied maar om de intentie meer van het antroposofische gedachtegoed te leren kennen.

Hoe vullen wij één en ander in: wij komen eenmaal in de veertien dagen bijeen op de woensdagochtend van 10.00-12.00 uur in Therapeuticum Helianth, Blondeelstr 15 te Rotterdam.

Behoudens een kleine bijdrage voor koffie of thee zijn er verder geen kosten aan verbonden.

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Wim de Werk:
010 420 18 15.

Krijgt u ons antwoordapparaat, spreek dan uw naam en telefoonnummer in dan wordt u teruggebeld.