Psychologe

 

Het Noorden is een psychologiepraktijk voor Generalistische Basis GGZ en
Jungiaanse therapie.


Om te groeien moet je je wortels kennen. Kijken naar je eigen oorsprong
vraagt om zelfreflectie en moed. Het Noorden is een plek waar je de
diepte in kunt. Waar je de onbegrepen delen van jezelf in kaart kunt
brengen. Op weg naar begrip, zelfinzicht en helderheid. Zowel op
Jungiaanse wijze, door te werken met het onbewuste, of klacht- en
doelgericht in de basis GGZ.

 

Generalistische Basis GGZ
In de Generalistische Basis GGZ, voormalige eerstelijnspsychologie,
worden lichte tot matig ernstige psychologische klachten behandeld. We werken klachtgericht op basis van een diagnose en vergroten het inzicht
in wat er speelt, waarom en hoe daarmee omgegaan kan worden. Om in de
basis GGZ behandeld te kunnen worden is er een verwijzing van de
huisarts nodig en een vermoeden van een DSM-diagnose.

 

Jungiaanse therapie

Jungiaanse therapie betekent werken aan een verbinding tussen binnen en
buiten, donker en licht. We brengen stukje bij beetje het eigen
innerlijk landschap in kaart: hoe ziet het er daar uit en hoe vinden we
onze weg? Welke wetten en regels gelden er? Welke nog niet bewuste
talenten en weggestopte schaduwen huizen er? Jungiaanse therapie leidt
tot een betere afstemming van het doen en denken op het innerlijk
landschap. Jung was ervan overtuigd dat de psyche van nature een
zelfhelend vermogen bezit en dat ieder mens de oplossing voor haar
problemen in zich draagt. Naast dat vermogen bezit ieder mens volgens
hem een unieke bestemming, hoe klein of hoe groot die ook is. Jungiaanse
therapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering en komt voor
eigen rekening.
Zie voor beide therapievormen de website voor meer informatie: www.praktijkhetnoorden.nl


Wanneer er sprake is van acute suïcidaliteit, psychose of
verslavingsproblematiek is een vrijgevestigde praktijk als Het Noorden
wegens ontbreken van een specialistisch team en crisisdienst niet
geschikt. Relatieproblematiek, aanpassingsproblemen en werkgerelateerde
klachten worden niet vergoed vanuit de basisverzekering.

 

Contracten met zorgverzekeraars
Het Noorden heeft contracten met VRZ (Zorg en Zekerheid, ENO en ONVZ) en
DSW (DSW en Stad Holland), dat betekent dat u 100% vergoeding van uw
behandeling in de Generalistische Basis GGZ krijgt bij Het Noorden als u
bij één van deze verzekeraars verzekerd bent. Daarbuiten werkt Het
Noorden contractvrij. Ook dan wordt behandeling in de Generalistische
Basis GGZ altijd vergoed, het is afhankelijk van uw polis wat de
precieze vergoeding zal zijn. Deze zal nooit lager dan 70% zijn. Bij de
zogenaamde restitutie polis ontvang u een vergoeding van 100%.

 

Contactgegevens

Psychologiepraktijk Het Noorden
Blondeelstraat 15 - 3067 VA . Rotterdam

Praktijk nummer: 06 3310 3112

evelien@praktijkhetnoorden.nl

www.praktijkhetnoorden.nl

AGB code: 94060896

AGB code praktijk: 94063627

BIG registratie: 09923414325

Therapeuticum Helianth
Blondeelstraat 15
3067 VA Rotterdam
Alexanderpolder