Psychologe''Het leven is een aaneenschakeling van ritmische verandering en ontwikkeling. We worden geboren zonder een idee te hebben van wat er komen gaat. De uitwisseling tussen wie we van binnen zijn en wat we van buiten meemaken vormt ons. Het is iets dat we niet geheel in eigen hand hebben en we ontkomen niet aan het spanningsveld tussen binnen en buiten, bewust en onbewust. Het leven is nu eenmaal onvoorspelbaar en onnavolgbaar. In mijn werk ben ik geïnteresseerd in het verhaal van de mens tegenover mij, het verhaal over binnen en buiten. Het bewuste verhaal, dat wat iemand over zichzelf weet. Maar ook het onbewuste, nog niet gekende verhaal. Het verhaal dat erop ligt te wachten gehoord te worden. Vaak ligt de oorsprong van klachten of problemen in het nog niet gekende verhaal. Het Noorden, met haar stille uitgestrektheid vol ongerepte natuur, is symbolisch de plek waar dit deel van het verhaal op ons ligt te wachten. Therapie is als het kaf van de koren scheiden, met als doel een samenhangend geheel te ontdekken in de losse onderdelen van het verhaal en het ontdekken van nieuwe, onvermoede gebieden. Een fascinerende zoektocht!Ik vergelijk het verhaal van de mens met het uitgroeien van een loot tot een volwassen boom. Als zaadje vallen we ergens in de aarde, wij hebben de plaats niet voor het kiezen. Omgevingsinvloeden bepalen hoe het zaadje wortel schiet, wat de kwaliteit van de aarde is, hoeveel regen er valt en of er voldoende ruimte is om uit te groeien. Geen enkele boom groeit zonder slag of stoot. Hebben onze wortels diep genoeg kunnen gaan om voldoende houvast te krijgen? Hoe zit het met de stam en hoe lopen de nerven er doorheen? Hoe gezond is het bladerdek, wordt er voldoende zon en warmte opgevangen? Wat is de groeikracht? Neem de boom Yggdrasil, in de Scandinavische mythologie is dit de boom der kennis. Er wordt gezegd dat zij een diepe bron onder haar wortels draagt en dat hier haar kennis en wijsheid vandaan komt! Wat zou er onder onze eigen wortels begraven liggen?

Net als de boom groeien we gestaag en ontdekken door de tijd heen wie we zijn en wat we aan zaadkracht in ons dragen. We hebben allemaal ons eigen verhaal van hoe we uitgegroeid zijn en wat er in onze wortels verborgen ligt. Dat verhaal is nooit af, er komt elk jaar een nieuwe ring bij. Bomen blijven tot aan het einde van hun leven nog ieder jaar verder groeien! Soms lopen we vast tijdens deze groeitocht, waarbij psychische klachten of problemen kunnen ontstaan. Dan kunnen we behoefte hebben aan iemand zoals ik, die meekijkt, voelt en denkt. Iemand die een spiegel voorhoudt. Soms kan dat vlot en doelgericht, dan is de Basis GGZ geschikt. Soms, als klachten ernstiger zijn, langer aanhouden of als de interne basis te instabiel is, is er meer nodig. In dat geval kan ik verwijzen naar instellingen of collega psychotherapeuten in de omgeving. Soms is er de noodzaak of wens tot een diepteproces, omdat er iets knelt in de wortels of de groei inperkt. Dan kan daaruit de behoefte aan een grondige analyse ontstaan. Soms is het de diepe wens om nader tot zichzelf te komen. Dan is de Jungiaans georiënteerde dieptepsychologie geschikt. Kijk voor meer informatie over de praktijk en mijn werkwijze op www.praktijkhetnoorden.nl.''

drs. Evelien van Leeuwen
GZ psycholoog - Dieptepsycholoog (Jungiaans)


Psychologiepraktijk Het Noorden
06 3310 3112
evelien@praktijkhetnoorden.nl
www.praktijkhetnoorden.nl

AGB code: 94060896
AGB code praktijk: 94063627
BIG registratie: 09923414325Lidmaatschappen 

LVVP - Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten

IVAP - C.G. Jung Vereniging Nederland - Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie
*2 - Psychologiepraktijk Het Noorden werkt contractvrij, dat betekent dat er geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten zijn. Dit heeft, afhankelijk van uw polis, consequenties voor uw vergoeding. Wanneer u een restitutiepolis heeft, betekent dat, dat u recht op vergoeding van uw zorg heeft, zowel bij zorgaanbieders met als zonder contract met uw zorgverzekeraar. Er geldt dan een vergoeding van 100%. Wanneer u een naturapolis heeft, dan heeft u ook recht op vergoeding, echter is het van uw polisvoorwaarden afhankelijk hoeveel procent van de behandeling u vergoed krijgt. Dit is minimaal 75% van het marktconforme tarief per behandelsessie en in sommige gevallen 80% tot 90%. U ontvangt een factuur voor de behandeling en betaalt deze zelf, waarna u deze kunt declareren bij uw verzekeraar. Vraag goed na wat uw polisvoorwaarden zijn bij uw zorgverzekeraar voor u in behandeling komt bij Psychologiepraktijk Het Noorden. Kijk voor meer informatie over contractvrij werken door psychologen hier: www.contractvrijepsycholoog.nl en voor meer informatie over de werkwijze van Psychologiepraktijk Het Noorden en de tarieven hier: www.praktijkhetnoorden.nl.''

 

 

Therapeuticum Helianth
Blondeelstraat 15
3067 VA Rotterdam
Alexanderpolder