Psychologe

Aanmelden voor een eerstelijnstherapiegesprek (basis Ggz):

U kunt uzelf persoonlijk aanmelden, maar voor de vergoeding door de verzekeraar is een verwijzing van de huisarts nodig.Hij moet hierop aangeven dat er sprake is van Dsm problematiek.

Afhankelijk van uw diagnose zal ik kunnen werken vanuit 3 pakketten, kort, middel en intensief.
Ik heb met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten maar de voorwaarden rondom die contracten zijn verschillend bijvoorbeeld hebben een aantal verzekeraars een maximum gesteld aan bepaalde behandelingen. Onder andere hierdoor kunt u vanwege uw zorgverzekeraar een langere wachttijd hebben of geen vergoeding in mijn praktijk meer kunnen krijgen. Ik zal u als u zich aanmeld voor een afspraak van op de hoogte stellen als dit bij uw verzekering speelt. U kunt dan wel altijd voor wachtlijstbemiddeling terecht bij uw zorgverzekeraar. Op dit moment is de wachtlijst conform de afspraken (max twee weken) en is geen wachtlijst tussen intake en behandeling.

U kunt zich aanmelden door mij te bellen op telefoonnummer 06-55774056. U kunt ook een mail met uw contactgegevens sturen naar j.gerbrands@psychologe.nl dan neem ik z.s.m. contact met u op. Voor meer informatie verwijs ik u naar mijn persoonlijke website www.psychologe.nl
In principe stel ik uw huisarts op de hoogte van uw bezoek d.m.v. een kort verslag van de gesprekken. Maar dit is niet verplicht. U kunt dit weigeren. De behandeling staat onder beroepsgeheim.
De manier waarop ik werk is eigenlijk grotendeels van u afhankelijk, ik ben geschoold in allerlei theoretische richtingen, Rogeriaans, Cognitief, Antroposofisch, Compassie therapie, analytisch,vrouwenhulpverlening en systeemtherapeutisch.
In de eerste één á twee gesprekken verken ik met u uw probleem of klacht in samenhang met uw levensloop en we formuleren een vraag en doelstelling als mede de manier waarop we dit willen bereiken. Het contact is in principe een eerstelijnscontact, dit betekent dat we in principe een kortdurend traject zullen bewandelen.
Wilt u meer lezen over een eerstelijnspsychologisch contact dan kunt u dit doen via de volgende links www.nvvp.nl www.psynip.nl
Mijn praktijk en de tijdstippen waarop afspraken kunnen plaatsvinden:
Op de Helianth werk ik op maandagmiddag, dinsdag en vrijdag de hele dag.

Bereikbaarheid van mijn praktijk in de Helianth:

De praktijk is te bereiken met de metro uitstappen op metrostation Prinsenland en dan 15 minuten lopen of met bus 36 uitstappen halte Hendrik Steatsweg.

Mijn registraties:

Ik ben een BIG- geregistreerde gezondheidpsychologe, tevens ben ik eerstelijnspsychologe en antroposofisch gesprekstherapeute.
Ook ben ik aan het leer traject bezig tot EFT relatietherapeut en CFT.

Kwaliteit:

Vanuit mijn lidmaatschappen bij het Nip LVVP en de Nvap worden voortdurend gekeken en gecontroleerd op kwaliteitsbeoefening. Daarvoor volg ik onder andere geregeld bijscholing en intervisie.
Daarnaast zal ik u een aantal malen tijdens de behandeling vragen om een score te maken over de behandeling zodat ik en anderen ook via deze terugkoppeling kan/kunnen bekijken of ik in mijn behandeling voldoende kwaliteit lever. Ook zal ik u aan het eind van de behandeling vragen om via de mail een korte vragenlijst in te vullen.

Betalingsvoorwaarden:

De gesprekken worden veelal vergoed door uw verzekering, maar u blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van een gesprek. In principe declareer ik de kosten direct bij uw verzekeraar. Als uw verzekering niet(meer) vergoed dan komen de kosten voor de gesprekken voor uw eigen rekening.
Als u een gesprek wilt afzeggen of verzetten kunt u dat altijd doen maar dan wel graag uiterlijk 24 uur van te voren. Wilt u binnen 24 uur een afspraak af- of verzetten dan zijn de kosten van dit gesprek voor uw eigen rekening. De verzekering vergoed niet nagekomen gesprekken niet. De nota voor dit/deze te laat of niet afgezegde gesprek(ken) zal dan ook naar uw huisadres gestuurd worden.
In 2016 zijn de kosten voor gesprekken per verzekering verschillend (dit hangt voor een deel af van het contract dat ik met een verzekering gesloten heb). Als u de gesprekken niet door uw verzekering wilt laten vergoeden of als de gesprekken niet (meer) vergoed worden door uw verzekering dan zijn de kosten als volgt:

Individueel consult ¾ uur 95,- euro

Relatietherapie consult 1 ¼ -1 ½ uur 146,- euro

Telefonische consult max 15 minuten 33,- euro

Internet contact 15,- euro (afhankelijk van soort contact, wordt vaak individueel overeengekomen)

Ik vraag u om een nota binnen 28 dagen te voldoen.

Aan een eerste herinnering zijn geen kosten verbonden, de kosten voor een tweede herinnering zijn 3,- euro de kosten voor een derde herinnering zijn 13,-. Daarna wordt de incassering van een nota overgedragen aan een incassobureau.
Aan het begin van een contact vraag ik u om uw identiteitbewijs mee te nemen en uw pasje van de ziektekosten verzekering.

Klachten:

Mocht u een klacht over de behandeling hebben dan kunt u dit natuurlijk met mij bespreken. Mocht u de behoefte hebben om dit met een andere instantie te willen bespreken dan kunt u dit doen via de klachtencomissie van het NIP (ned. instituut psychologen, www.psynip.nl). Of als u klachten heeft over de behandeling vanuit de antroposofie dat u u uw klacht beschrijven in een brief aan het interdisciplinaire klachten- en bemiddelingscommisie voor antroposofische gezondheidszorg (IKBC). Het adres is Postbus 266 3970 AG Driebergen.

Therapeuticum Helianth
Blondeelstraat 15
3067 VA Rotterdam
Alexanderpolder