Evelien van Leeuwen

 drs. Evelien van Leeuwen

GZ psycholoog - Dieptepsycholoog (Jungiaans)

Psychologiepraktijk Het Noorden
06 3310 3112
evelien@praktijkhetnoorden.nl
www.praktijkhetnoorden.nl

AGB code: 94060896
AGB code praktijk: 94063627
BIG registratie: 09923414325Lidmaatschappen 

LVVP - Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten

IVAP - C.G. Jung Vereniging Nederland - Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie
Psychologiepraktijk Het Noorden werkt contractvrij, dat betekent dat er geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten zijn. Dit heeft, afhankelijk van uw polis, consequenties voor uw vergoeding. Wanneer u een restitutiepolis heeft, betekent dat, dat u recht op vergoeding van uw zorg heeft, zowel bij zorgaanbieders met als zonder contract met uw zorgverzekeraar. Er geldt dan een vergoeding van 100%. Wanneer u een naturapolis heeft, dan heeft u ook recht op vergoeding, echter is het van uw polisvoorwaarden afhankelijk hoeveel procent van de behandeling u vergoed krijgt. Dit is minimaal 75% van het marktconforme tarief per behandelsessie en in sommige gevallen 80% tot 90%. U ontvangt een factuur voor de behandeling en betaalt deze zelf, waarna u deze kunt declareren bij uw verzekeraar. Vraag goed na wat uw polisvoorwaarden zijn bij uw zorgverzekeraar voor u in behandeling komt bij Psychologiepraktijk Het Noorden. Kijk voor meer informatie over contractvrij werken door psychologen hier: www.contractvrijepsycholoog.nl en voor meer informatie over de werkwijze van Psychologiepraktijk Het Noorden en de tarieven hier: www.praktijkhetnoorden.nl.''

 

 

Therapeuticum Helianth
Blondeelstraat 15
3067 VA Rotterdam
Alexanderpolder