Jacqueline Gerbrands

 

   

Psychologepraktijk Jacqueline Gerbrands Gezondheidpsychologe:

Mijn praktijk bestaat al sinds 1992 en is gericht op een kortdurend contact. Mijn werk wijze is cliëntgericht en heeft vooral als doel de innerlijke ontwikkeling van de mens die bij mij komt te vergroten. Ik zie problemen als vastgelopen gewoontes of gedragingen die weer in beweging , in leven moeten worden gebracht. Hoe en in hoeverre hangt natuurlijk met uw eigen wens en mogelijkheden samen.

Dat kan op allerlei manieren. Een basis uitgangspunt in de therapieën is dat de innerlijke mens bestaat uit denken voelen en willen en dat bij veel psychische problemen de balans in deze drie eenheid verstoord is. Ook is een verstoorde balans tussen binnen en buitenwereld een belangrijke oorzaak voor veel psychische klachten.

In de therapieën wordt in het eerste en soms tweede gesprek de klacht bekeken vanuit de biografie van de cliënt, daarna wordt samen met u het doel van de gesprekken bepaalt. Dat doel is de motor van de gesprekken. Daar wordt in elk gesprek ook weer mee begonnen.

Individuele therapie:

De klachten waarmee mensen kunnen komen zijn divers. Een paar voorbelden hiervoor zijn

-depressie
-angsten
-slaapproblemen
-opvoedingsproblemen
-overspanning of burn out klachten
-dwanggedachten of handelingen-
-levensfaseproblematiek
-zingeving of ontwikkelingsvragen

De manier waarop er hiermee gewerkt wordt hangt erg van u af. Ik ben breed geschoold en kan samen met u kijken welke behandeling het beste bij past.

Relatietherapie:

In relatietherapie werk ik vaak vanuit de methode Emotional Focussing Therapy (EFT). Dit is een methode waarbij er gewerkt wordt aan de emotionele hechting in de relatie. Er wordt vanuit gegaan dat een relatie vooral gaat over emotionele veiligheid. Als er problemen ontstaan dan kan dit opgelost /verwerkt worden in het herstellen van de emotionele binding en veiligheid.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.eft.nl

Antroposofische mensvisie:

Als u dat wilt kan ik met u vanuit het antroposofisch mensbeeld werken. Hierin gaan we er vanuit dat de mens bestaat uit lichaam ziel en geest. Dit kan o.a. betekenen dat een probleem een andere ‘zin’ heeft en niet direct alleen maar bestreden moet worden, maar meer gezien kan worden vanuit een ontwikkelingsperspectief.
Rudolf Steiner beschrijft de mens vanuit een drieledig (lichaam, ziel en geest), een vierledig (fysiek lichaam, etherlichaam, astraal lichaam en ik) en zevenledig (de planetenkrachten) en twaalfledig( de sterrenriem krachten). Al deze invloeden helpen om gedifferentieerd naar een mens te kijken. Zodat een mens zichzelf steeds beter kan herkennen. De biografie kan verhelderd worden vanuit deze invalshoek. Ook de begrippen karma en reïncarnatie zijn in deze visie belangrijk.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.antroposofische-psychotherapie.nl

Samenwerking op de Helianth:

De Helianth is een gezondheidscentrum waar verschillende disciplines samenwerken vanuit het antroposofische mensbeeld. Voor mijn praktijk als psycholoog geeft dat een verrijking omdat het ook gemakkelijker mogelijk is vanuit verschillende disciplines aan een probleem te werken, voor sommige problemen is goed om niet alleen op verbaal niveau maar ook op non verbaal met een klacht aan de slag te gaan. Op het Therapeuticum kan dit, ook is het een goede aanvulling dat er onderling overleg is over de eventueel gezamenlijke manier van aanpak en de vorderingen.

Therapeuticum Helianth
Blondeelstraat 15
3067 VA Rotterdam
Alexanderpolder