Samenwerking

De geneeskunde die wij in de Helianth proberen te verwezenlijken is gebaseerd op de inzichten vanuit de antroposofie. Antroposofische geneeskunde is een holistische benadering. De ziekte of het probleem is niet een op zich staan feit maar heeft met een groot aantal factoren te maken. Deze kunnen liggen in je constitutie, je sociale omveld waar ziekmakende factoren aanwezig kunnen zijn. Een ziekte zal ook een plek hebben in je biografie. Zodoende kijken wij holistisch naar de mens, niet alleen naar het ene orgaan of symptoom.

Sinds meer dan 30 jaar zijn wij samen bezig hier een weg te vinden. Vanuit de samenwerking raken wij geïnspireerd om wakker en helder naar de patiënt te kijken. Regelmatig hebben wij ook gezamenlijke patiëntenbesprekingen, waarbij soms ook de patiënt uitgenodigd wordt. Met alle artsen en therapeuten proberen wij dan de vraag van de patiënt te verhelderen en tot een gepast advies te komen.