Stichting Helianth

De Stichting ter bevordering van de antroposofische geneeskunde in Rotterdam bestaat net als het Therapeuticum Helianth sinds dertig jaar. De Doelstelling van de Stichting: De bevordering van het scheppen van mogelijkheden voor de uitoefening van de antroposofische geneeskunst in overleg met artsen, therapeuten, en patiënten en het verrichten van alles wat daarmede in de ruimste zin genomen verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Een en ander in het perspectief van de Sociale Driegeleding volgens de gezichtspunten van Dr. Rudolf Steiner.
Wij, als artsen en therapeuten zijn erg blij met een stichtingsbestuur dat ons een groot aantal zaken uit handen neemt, zoals het beheer van de panden. De Stichting is eigenaar van de panden en wij huren de ruimtes die wij nodig hebben om goed te kunnen werken.


RSIN nummer van de Kamer van Koophandel is: 816723102

contact: t.garbe@helianth.nl

 

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Aan het eind van het jaar legt de Stichting financiële verantwoording af dmv een winst- en verliesrekening.

Voor het financieel jaaroverzicht
2013 klik hier
2014 klik hier
2015 klik hier
2016 klik hier
2017 klik hier

De leden zijn:

voorzitter: Bert van der Burght

penningmeester: Willem Kreukniet

secretaris: Thomas Garbe

leden: Jacqueline Gerbrands
          Henk Cramer

Therapeuticum Helianth
Blondeelstraat 15
3067 VA Rotterdam
Alexanderpolder