Stichting Helianth

De Stichting ter bevordering van de antroposofische geneeskunde in Rotterdam bestaat net als het Therapeuticum Helianth sinds dertig jaar. De Doelstelling van de Stichting: De bevordering van het scheppen van mogelijkheden voor de uitoefening van de antroposofische geneeskunst in overleg met artsen, therapeuten, en patiënten en het verrichten van alles wat daarmede in de ruimste zin genomen verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Een en ander in het perspectief van de Sociale Driegeleding volgens de gezichtspunten van Dr. Rudolf Steiner.

Wij, als artsen en therapeuten zijn erg blij met een stichtingsbestuur dat ons een groot aantal zaken uit handen neemt, zoals het beheer van de panden. De Stichting is eigenaar van de panden en wij huren de ruimtes die wij nodig hebben om goed te kunnen werken.

RSIN nummer van de Kamer van Koophandel is: 816723102

Contact: t.garbe@helianth.nl

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Aan het eind van het jaar legt de Stichting financiële verantwoording af d.m.v. een winst- en verliesrekening.

Voor het financieel jaaroverzicht:

2013 klik hier

2014 klik hier

2015 klik hier

2016 klik hier

2017 klik hier


De leden zijn:

Voorzitter:                    Bert van der Burght

Penningmeester:        Willem Kreukniet

Secretaris:                   Thomas Garbe

Leden:                          Jacqueline Gerbrands en Henk Cramer