Therapeuticum

Therapeuticum is een naam die gegeven is aan gezondheidscentra die werken vanuit de antroposofische visie op de mens. Vanuit een groep artsen die kennis hadden genomen van de antroposofie kwam de vraag hoe men de reguliere geneeskunde kon verdiepen. Rudolf Steiner, zelf geen arts, heeft samen met de Nederlandse arts Ita Wegman de antroposofische geneeskunde geïnitialiseerd. De eerste antroposofische kliniek (Ita Wegman kliniek, Arlesheim,CH) o.l.v. Ita Wegman opende begin vorige eeuw. Deze kliniek is nu nog steeds een algemeen ziekenhuis.

In elke grote Nederlandse stad is een therapeuticum te vinden (zoekscherm).
Hier werken 2 of meer artsen en/of therapeuten intensief samen.

Dr. R. Steiner
Dr. Rudolf Steiner
Dr. I. Wegman
Dr. Ita Wegman