Thomas Garbe

T. Garbe

Mijn naam is Thomas Garbe, antroposofisch huisarts. Tot mijn 18e heb ik in Bremen (Duitsland) gewoond. Daarna studeerde ik in Amsterdam geneeskunde. Tijdens mijn studie ontdekte ik de antroposofie, het werd mij duidelijk, dat dit een wetenschap is, die de spiritualiteit en de geneeskunde verbindt. Sinds 6 januari 1992 werk ik in het Therapeuticum Helianth. Sinds sept 2013 ben ik getrouwd. Ik ben gecertificeerd lid van de Nederlandse vereniging van antroposofische artsen (NVAA). In deze praktijk heeft samenwerking een hoge prioriteit. Niet alleen zullen wij zo nodig U vanuit verschillende invalshoeken behandelen, maar ernaast hebben wij gezamenlijke patiëntenbesprekingen waar wij gezamenlijk tot een advies proberen te komen. Naast het reguliere huisartsenwerk doe ik ook een antroposofisch consultatiebureau, waarin ik samenwerk met een antroposofische verpleegkundige. Wij begeleiden het kind in de leeftijd van 0 – 4 jaar en voeren in overleg met de ouders ook het rijksvaccinatieprogramma uit.

Mensen, die al een huisarts hebben, ook zij die buiten de praktijkregio wonen, kunnen een consultatieve afspraak maken, b.v. als er een alternatief voor een reguliere behandeling gezocht wordt of een aanvullende behandeling, zoals maretakinjecties (Iscador) bij kanker.

Behandelingen, dat wil zeggen consulten en medicatie, worden door alle verzekeringen vergoed, mits men er aanvullend voor verzekerd is.

010 420 17 01 of bij spoed 06 22 74 46 37
t.garbe@helianth.nl
Dit e-mailadres is niet voor medische vragen!! Medische vragen dienen via de site helianth.nl, of telefonisch gesteld te worden.

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag op afspraak.


Werk in Kenya
Meestal werk ik elk jaar een periode van ca 4 weken in Kenia voor rotarydokters.nl. Een buitengewone belevenis om mensen op een geheel andere manier te helpen

Werkbezoek 15 juli t/m 20 aug 2016: een foto- en video-impressie kunt u hier zien.

De laatste werkperiode in Kenia was in juli 2019. 2020 en evt ook 2021 zijn door Corona niet mogelijk geweest. Ik hoop dat het werk in Kenya weer opgepakt kaan worden.